helpPotřebujete poradit?
helpPotřebujete poradit? helpKontakt shopping_cartJít k pokladně shopping_cartK pokladně

Proč objednat z Agroly

  • Doprava nad 799 Kč zdarma.
  • Vybíráme výhradně kvalitní potraviny z našeho regionu, vždy čerstvé
  • Zavážíme 2x denně a zboží dodáváme v praktické znovupoužitelné přepravce
Více informací

Věrnostní program na kávu v Agrole

1. Základní definice

1.1. Provozovatelem věrnostního programu je AGRO-LA, spol. s r.o., Jiráskovo předměstí 630/3, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 466 82 325, DIČ: CZ46682325 1.2. Kupujícím je uživatel, který souhlasil s podmínkami věrnostního programu a zapojil se obdržením věrnostní karty do programu. 1.3. Věrnostní program je formou podpory pravidelně nakupujícím zákazníkům. 1.4. Předmětem věrnostního programu je poskytnutí 11. kelímku kávy v prodejně AGROLA, Jiráskovo předměstí 630/3, 377 01 Jindřichův Hradec) zdarma. 1.5. Věrnostní program se nevztahuje na nákupy na e-shopu Agrola.

2. Platnost věrnostního programu

2.1. Věrnostní program začíná 1. 10. 2023. 2.2. Platnost věrnostního programu je neomezená.
2.3. Věrnostní program je platný pouze pro zákazníky provozovatele.

3. Podmínky účasti a pravidla programu

3.1. Možností věrnostního programu mohou využívat kupující, kteří obdrželi věrnostní kartu.

3.2. Za každý nákup 1 ks kávy nebo nápoje v kelímku v prodejně AGROLA, získává kupující jedno razítko na věrnostní kartu.

3.3. Sesbíráním 10 razítek získává kupující nárok na 1 produkt v kelímku zdarma dle vlastního výběru.

4. Povinnosti provozovatele

4.1. Provozovatel je povinen kupujícímu umožnit nákup produktů.

4.2. Provozovatel je povinen kupujícímu umožnit po splnění podmínek produkt zdarma.

5. Práva provozovatele

5.1. Měnit podmínky věrnostního programu i bez předchozího upozornění kupujícího.

5.2. Prodávající si dále vyhrazuje možnost věrnostní program kdykoliv ukončit a to i bez předchozího upozornění kupujícího.

5.3. Vyřadit kupujícího z programu, pokud nastane podezření z porušení podmínek.

6. Povinnosti kupujícího

6.1. Dodržovat podmínky věrnostního programu.

6.2. Využívat možností i podmínek věrnostního programu v souladu s dobrými mravy.

6.3. Informovat provozovatele o skutečnostech vedoucích k poškození kupujícího nebo provozovatele.

6.4. Sledovat změny podmínek věrnostního programu.

6.5. Nesnažit se nedovoleně obohatit na úkor provozovatele nebo na úkor jiných uživatelů.

Obchodní podmínky Agrola Zákaznického klubu s využitím zákaznické karty

1. Předmět obchodních podmínek 

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi provozovatelem věrnostního programu (dále jen "Provozovatel") a zákazníkem, který se do tohoto programu zapojil (dále jen "Zákazník").

2. Zákaznický klub
Prostřednictvím tohoto věrnostního programu budou evidovány nákupy u Provozovatele. Podle počtu a výše provedených nákupů budou určeny jednotlivé odměny a výhody pro Zákazníka.

3. Zákaznická karta
Zákaznická karta je osobní a nesmí být předána ani převedena na jinou osobu. Je určena výhradně pro osobu, která ji získala registrací v našem programu.

V případě ztráty zákaznické karty nebereme na sebe žádnou odpovědnost za potenciální zneužití nebo následky spojené se ztrátou karty. Zákazník, který kartu ztratí a bude chtít získat novou kartu propojenou se svým účtem, bude mu účtován poplatek ve výši 100 Kč za vystavení nové karty.

Tímto způsobem zajistíme, že bodové skóre a veškeré nároky na odměny zůstanou zachovány a budou převedeny na nově vystavenou kartu. Zákazníci jsou vyzváni, aby o ztrátě karty neprodleně informovali Provozovatele, aby bylo možné zamezit možnému zneužití ztracené karty. Oznámení o ztrátě karty a žádost o vystavení nové karty lze provést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v obchodních podmínkách nebo na webových stránkách Provozovatele.

4. Sbírání bodů 
Připisován je každý nákup, kde byla karta předložena před dokončením nákupu. Pokud Zákazník kartičku nepředloží před dokončením nákupu, nákup mu nebudou připsán na jeho konto.

Za každý nákup v našem e-shopu či na prodejnách získáváte body, přičemž hodnota 1 Kč odpovídá 0,05 bodu. Body jsou připsány na váš účet pouze v případě, že předložíte zákaznickou kartu před dokončením nákupu.

Sběr bodů je vázán na emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci. Pokud dojde k zadání emailové adresy chybně, body se sbírají na základě adresy uvedené v okamžiku nákupu na prodejně. Pokud si všimnete, že za vaše nákupy nejsou připisovány body, prosíme, ověřte správnost vašich údajů u naší technické podpory na emailové adrese agrola@prodejna.cz. Nákupy, u kterých nebyly body správně připsány, můžeme zpětně načíst pouze v rámci posledních 14 dní od provedení nákupu.

Aby bylo možné sbírat body jak za nákupy v e-shopu, tak i na prodejnách, je nutné používat stejnou emailovou adresu pro obě tyto aktivity. Ujistěte se, že při nákupu online se přihlašujete pod zákaznickým účtem s emailovou adresou, kterou jste zadali na prodejně.

5. Komunikace se Zákazníkem
Aktuální informace o odměnách a bonusech, na které má Zákazník nárok, budou Zákazníkovi pravidelně zasílány na email, na který byl účet zaregistrován. Zákazník souhlasí s obdržením těchto informací na svůj email. V případě změny emailové adresy je Zákazník povinen tuto změnu neprodleně oznámit Provozovateli.

6. Ochrana osobních údajů a GDPR

Provozovatel se zavazuje chránit osobní údaje Zákazníka v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalšími příslušnými právními předpisy. Osobní údaje získané v rámci věrnostního programu, včetně údajů spojených se zákaznickou kartičkou, budou používány výhradně pro účely věrnostního programu, pro komunikaci s Zákazníkem a pro zlepšování služeb Provozovatele. Provozovatel se zavazuje, že tyto údaje nebudou poskytovány třetím stranám, s výjimkou případů, kdy to vyžadují příslušné právní předpisy nebo to je nezbytné pro plnění smluvních povinností (např. při zapojení externích dodavatelů služeb). Zákazník má právo kdykoliv požádat o přístup k svým osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracování. Také má právo vznést námitku proti zpracování svých údajů a právo na přenositelnost údajů. V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se zpracování osobních údajů se může Zákazník obrátit na Provozovatele na kontaktní adrese uvedené v obchodních podmínkách nebo na webových stránkách Provozovatele. Další informace o zpracování osobních údajů a právech Zákazníka v souvislosti s GDPR jsou dostupné v Zásadách ochrany osobních údajů Provozovatele. Přistoupením k věrnostnímu programu a používáním zákaznické kartičky potvrzuje Zákazník, že byl informován o zpracování svých osobních údajů a souhlasí s nimi v souladu s GDPR a dalšími relevantními právními předpisy.

7. Využití odměn

Zákazníci mají možnost měnit své nasbírané body za odměny v sekci Zákaznického klubu na naší webové stránce eshop.agrola.cz/vernostni-program. Kromě odměn, jako jsou vouchery přidávané k objednávce nebo možnosti vyzvednutí na prodejně, ve stejné sekci také zobrazujeme aktuálně platné slevy a kupony, na které mají zákazníci nárok.

Při výběru odměny či slevy ve věrnostním katalogu zvolte způsob, jakým chcete danou výhodu využít. Jakmile vyberete odměnu, příslušné body budou odečteny z vašeho bodového konta. Každá výhoda má svou platnost a specifické podmínky, které jsou u každé odměny či slevy jasně uvedeny.

8. Závěrečná ustanovení
Provozovatel může tyto obchodní podmínky měnit či doplňovat. O jakýchkoli změnách bude Zákazník informován. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění. Použitím zákaznické karty potvrzuje Zákazník, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.